کارگاه تخصصی پدافند و زلزله

کارگاه تخصصی پدافند و زلزله
پیشگیری بهتر از درمان است!….

با وقوع زلزله اخیر در نقاط غربی کشور و خسارات جانی و مالی فراوانی که بر جای گذاشت، مباحث مربوط به آن نیز شدت گرفت، اما مسئله مهم ایمن‌سازی و آمادگی شهرها در برابر این بلای طبیعی است. جلوگیری از زلزله امکان‌پذیر نیست، اما جلوگیری از بحران‌های ناشی از آن ممکن است. این مهم موجب گشته تا پرداختن به مسئله پدافند و ابعاد بحران حاصل از زلزله در کلان‌شهرهای چون تهران در اولویت قرار گیرد. بدین منظور گالری هنر و پژوهش “نظرگاه” با همکاری “پژوهشکده نظر” کارگاهی تخصصی با عنوان «پدافند و زلزله» را برگزار کند.

 

سخنرانی و میزگرد با حضور :

دکتر مهدی زندیه/ رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دکتر شریف مطوف/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید امیر منصوری/ رئیس پژوهشکده نظر

 

زمان : شنبه، ۱۱ آذرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷- ۱۵

مکان : خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳، گالری نظرگاه