عقد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده‌ نظر، خانه اندیشمندان علوم‌ انسانی و انجمن‌ علمی معماری‌ منظر‌ ایران

عقد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده‌ نظر، خانه اندیشمندان علوم‌ انسانی و انجمن‌ علمی معماری‌ منظر‌ ایران

در راستای گسترش فعالیت‌های علمی- فرهنگی و حمایت از برنامه‌ انجمن‌های علمی، موسسات پژوهشی و نهادهای غیر دولتی که در حوزه هنر و علوم انسانی انجام می‌شود، تفاهم‌نامه‌ای در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بین پژوهشکده نظر، خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علمی معماری منظر ایران در زمینه‌های مشترک علوم انسانی و هنر، منظر، شهر،…