ضرورت تحول در نگرش به مدل‌سازی شهری

ضرورت تحول در نگرش به مدل‌سازی شهری

نویسنده: عباس آذری

نویسنده: عباس آذری ماهیت پیچیده شهر باعث شده است که همیشه برنامه ریز وطراحی شهری به امری مشکل تبدیل شود. عدم وجود چارچوبی روشمند در مقوله‌های شهری باعث نگاه سلیقه‌ای در طرح‌های شهری شده است. اولین نگاه‌ها به مدل‌سازی شهری بعد جنگ جهانی دوم در آمریکا بود که جهت بکارگیری در حمل ونقل شهری در…

انتساب معنا به هنر شهری

انتساب معنا به هنر شهری

نویسنده: گلناز کشاورز

نویسنده: گلناز کشاورز چندی پیش در انتهای اتوبان یادگار امام، منطقه ۹ تهران، المان شهری جدیدی کارگذاشته شد. مهرنوش مردی‌ها، طراح این اثر، در توضیح این در سایت زیباسازی نظراتی ارائه داد که مهم­ترین بخش آن نیز به عنوان تیتر خبر جانمایی این المان انتخاب شد.۱ وی گفت:«کلیت اثر من بر اساس یک سری فرم­‌های…

دعوای بعد از مدرسه

دعوای بعد از مدرسه

نویسنده: مریم دبیری

نویسنده: مریم دبیری شهرسازی جدید در برابر شهرسازی منظرگرا * آیا شهرها بهترین مکان زندگی‌اند؟ آیا حومه شهرها مناسب است؟ مبارزه‌ای در برنامه‌ریزی شهری رشد می‌کند که‌هاروارد در مرکز آن است. مقاله لئون نِیفَخ[۱] با این پرسش‌ها آغاز می‌شود. در ژانویه ۲۰۱۱ و در بخش ایده‌های The Boston Globe، نِیفَخ نگاه شگفت انگیزی به مشاجره‌ی…

Criticism affect of Globalization in Iran’s rural settlement

Criticism affect of Globalization in Iran’s rural settlement

نویسنده: حسن فریدون زاده نقدی بر روند نوسازی و بهسازی مساکن روستایینویسنده: حسن فریدون زادهنویسنده: حسن فریدون زاده هدف این نگاره، نقدی بر روند نوسازی و بهسازی مساکن فرسوده سکونتگاههای روستایی است تا از این طریق بتواند حقیقت روند کُند بازسازی و نوسازی مساکن روستایی را به مسئولین گوشزد نماید. از یک طرف، مسکن جا…

نقد اثرات جهانی شدن بر کالبد روستاهای ایران

نقد اثرات جهانی شدن بر کالبد روستاهای ایران

نویسنده: حسن فریدون زاده هدف از این نوشته، نقد اثرات جهانی شدن بر کالبد روستاهای ایران است.Globalization  در زبان انگلیسی برگرفته از واژه Global به معنی یکپارچه، سراسری و جهانی است. جهانی شدن فرایند افزایش ارتباطات بین جوامع است؛ به گونه ای که حوادث و رویدادهای گوشه ای از جهان به شکل فزاینده ای بر…

فصل مشترک میان شهرسازی جدید و شهرسازی منظرگرا

فصل مشترک میان شهرسازی جدید و شهرسازی منظرگرا

نویسنده: مریم دبیری

نویسنده: مریم دبیری یادداشتی بر مقاله «یافتن فصل مشترک میان شهرسازی جدید و شهرسازی منظرگرا» نوشته متیو هِینز[۱] شهرسازی منظرگرا[۲] در پاسخ به طبیعت آشفته و بدون مرز شهرسازی معاصر توسعه یافت. به نظر می‌رسد شهرهای قرن بیست و یکم می‌بایست بیشتر فرآیندهای اکولوژیکی را شبیه‌سازی کند تا بیان و تصویری سنتی از شهر به…