کارگاه نظریه های نو : ایزدی ها/ سخنران : دکتر فریدون آورزمانی/ سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷

قرن‌هاست که در سرزمین شمالی میان‌رودان و کوهستان‌های صعب‌العبور آن ناحیه مردمانی کردزبان با آئینی خاص زندگی می‌کنند. آنها پیرو مجموعه‌ای از آئین‌های باستانی ایران و میان‌رودان هستند که باورهای خود را چون گوهری گرانبها پنهان و پوشیده می‌دارند و خود را ایزدی می‌نامند. پس از گسترش اسلام در کشور ایران ارتفاعات کوهستان‌های هولوان و سنجار را پناهگاه خود ساختند تا بتوانند به کیش باستانی خود باقی بمانند. آنها مردمی راستگو، دلیر و بر عهد و پیمان خود استوارند. در این نشست به معرفی عقاید و برخی آداب و رسوم آنان اشاره می‌شود.

کارگاه نظریه های نو : ایزدی ها/ سخنران : دکتر فریدون آورزمانی/ سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷

قرن‌هاست که در سرزمین شمالی میان‌رودان و کوهستان‌های صعب‌العبور آن ناحیه مردمانی کردزبان با آئینی خاص زندگی می‌کنند. آنها پیرو مجموعه‌ای از آئین‌های باستانی ایران و میان‌رودان هستند که باورهای خود را چون گوهری گرانبها پنهان و پوشیده می‌دارند و خود را ایزدی می‌نامند. پس از گسترش اسلام در کشور ایران ارتفاعات کوهستان‌های هولوان و سنجار را پناهگاه خود ساختند تا بتوانند به کیش باستانی خود باقی بمانند. آنها مردمی راستگو، دلیر و بر عهد و پیمان خود استوارند. در این نشست به معرفی عقاید و برخی آداب و رسوم آنان اشاره می‌شود.

کارگاه نظریه های نو : ایزدی ها/ سخنران : دکتر فریدون آورزمانی/ سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷

قرن‌هاست که در سرزمین شمالی میان‌رودان و کوهستان‌های صعب‌العبور آن ناحیه مردمانی کردزبان با آئینی خاص زندگی می‌کنند. آنها پیرو مجموعه‌ای از آئین‌های باستانی ایران و میان‌رودان هستند که باورهای خود را چون گوهری گرانبها پنهان و پوشیده می‌دارند و خود را ایزدی می‌نامند. پس از گسترش اسلام در کشور ایران ارتفاعات کوهستان‌های هولوان و سنجار را پناهگاه خود ساختند تا بتوانند به کیش باستانی خود باقی بمانند. آنها مردمی راستگو، دلیر و بر عهد و پیمان خود استوارند. در این نشست به معرفی عقاید و برخی آداب و رسوم آنان اشاره می‌شود.

نقدی بر دیدگاه‌های شولتز در مفهوم سکونت

نقدی بر دیدگاه‌های شولتز در مفهوم سکونت

نویسنده: زهرا پور سلیمان کریستیان نوربرگ شولتز در کتاب مفهوم سکونت به تعریف و تبیین مسئله سکنی‌گزینی و انواع سکونت می‌پردازد. او برای سکونت سه حالت و چهار جنبه قائل است که زیر سایه مفاهیمی چون احراز هویت و تعیین موقعیت به این جنبه‌ها می‌پردازد. کیفیت سکنی‌گزیدن از شروط مقدماتی انسان بودن است. شولتز سکونت…

حسن فتحی و معماری بومی

حسن فتحی و معماری بومی

نویسنده: زهرا پور سلیمان بناهای سنتی و بومی هر منطقه با توجه به ابعاد زمانه خود منطبق بر رویکردهای پایداری ساخته شده‌اند. یعنی در طول زمان تاب آورده و به زندگی خود ادامه داده‌اند. بنابراین اگر بپذیریم که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشر است، معماری امروز و فردای ما نمی‌تواند بی‌رابطه با معماری گذشته باشد….

نقدی بر چالش های آموزش معماری روستایی در دانشگاهها

نقدی بر چالش های آموزش معماری روستایی در دانشگاهها

نویسنده: حسن فریدون زاده در برنامه های درسی دانشکده های معماری ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران، درسی با عنوان معماری روستایی وجود نداشت و چون اکثریت قریب به اتفاق درسهای دانشکده های ایران از روی برنامه های درسی دانشکده های خارج از کشور الگوبرداری می شد، لذا به دلیل اینکه در مدارس معماری کشورهای…

نگاه انتقادی به مطالعات گونه شناسی مسکن روستایی در ایران

نگاه انتقادی به مطالعات گونه شناسی مسکن روستایی در ایران

نویسنده: حسن فریدون زاده مشکل مسکن موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته است. مســکن روســتایی در پهنه بندی ســرزمینی ایــران بــه هشــت گونه پایه طبقه بندی شــده که هریک مشتمل بر گونه های مبدل اســت. انجام مطالعات گونه شناشی مسکن روستایی در کشور ما به اوایل دهه…

جای خالی مقررات ملی ساختمان در جوامع روستایی ایران

جای خالی مقررات ملی ساختمان در جوامع روستایی ایران

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که منجر به تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه جویی فرد و جامعه وضع می گردد.