۲۱امین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌شود

نویسنده: پژوهشکده نظر

نویسنده: پژوهشکده نظر صابئین مندائی: کیهان شناسی، سازه و منظر سخنران: دکتر مهرداد عربستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و  نایب رئیس انجمن انسان شناسی ایران/ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان در جنوب غربی ایران (خوزستان) و در عراق  (منطقه بین‌النهرین) قرار دارد. ایشان…