افتخارات

نویسنده: پژوهشکده نظر

 • رتبه اول ارزیابی پژوهشی وزارت علوم در زمینه هنر، معماری و شهرسازی
 • رتبه چهارم ارزیابی پژوهشی در بین تمامی مؤسسات خصوصی کشور
 • تقدیر در دومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
 • تقدیر در جشنواره کا‌شی نگاره‌ها، سازمان زیباسازی شهرداری قزوین
 • رتبه اول بخش میراث و رسانه، مقاله، جشنواره میراث فرهنگی و گردشگری
 • رتبه دوم بخش گفتگو، مقاله، جشنواره میراث فرهنگی و گردشگری
 • رتبه سوم بخش گردشگری و رسانه (۱)، مقاله، جشنواره میراث فرهنگی و گردشگری
 • رتبه سوم بخش گردشگری و رسانه (۲)، مقاله، جشنواره میراث فرهنگی و گردشگری
 • تقدیر در بخش سخن سردبیر، مقاله، جشنواره میراث فرهنگی و گردشگری
 • کسب مقام غرفه برتر نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در بخش نشریات ادورای


  دسته: افتخارات
  لینک مطلب: +