بازآفرینی رنگین سنگ نگاره‌های ساسانی تاق بستان

بازآفرینی رنگین سنگ نگاره‌های ساسانی تاق بستان

 

 • پژوهش و تالیف گروهی
 • مدیر طرح : دکتر شهره جوادی
 • مشاور طرح : دکتر سیدامیر منصوری
 • نویسندگان : دکتر شهره جوادی، دکتر فریدون آورزمانی
 • مدیریت داخلی طرح : پدیده عادلوند، شروین گودرزیان
 • همکاران اصلی طرح
 • نگارگر : رسول کاشی
 • الگوسازی تصاویر : سیما کواکبی
 • همکاران طرح :ساره جورمند، لیلا زمانی
 • گرافیک و طرح جلد : سید محمد باقر منصوری
 • خوشنویسی خط پهلوی روی جلد : دکتر فریدون جنیدی
 • خوشنویسی خط نستعلیق روی جلد : کاظم خراسانی

 

توضیحات بیشتر

  دسته: کتاب
  لینک مطلب: +