بازآفرینی رنگین سنگ نگاره‌های ساسانی تاق بستان

بازآفرینی رنگین سنگ نگاره‌های ساسانی تاق بستان

 

 • پژوهش و تالیف گروهی
 • مدیر طرح : دکتر شهره جوادی
 • مشاور طرح : دکتر سیدامیر منصوری
 • نویسندگان : دکتر شهره جوادی، دکتر فریدون آورزمانی
 • مدیریت داخلی طرح : پدیده عادلوند، شروین گودرزیان
 • همکاران اصلی طرح
 • نگارگر : رسول کاشی
 • الگوسازی تصاویر : سیما کواکبی
 • همکاران طرح :ساره جورمند، لیلا زمانی
 • گرافیک و طرح جلد : سید محمد باقر منصوری
 • خوشنویسی خط پهلوی روی جلد : دکتر فریدون جنیدی
 • خوشنویسی خط نستعلیق روی جلد : کاظم خراسانی

 

توضیحات بیشتر

تعمق در کتیبه‌های باستانی ایران، به مثابه متونی که از تاریخ روایت می‌کنند، در اندازه اهمیت آنها نبوده است. بیشترین تلاش باستان‌شناسان و محققان تاریخ و تمدن معطوف به قرائت نوشته‌های کتیبه‌ها بوده تا «مستقیماً» به «اطلاعاتی» از گذشته دست یابند. این‌بار در پژوهش حاضر سنگ‌نگاره‌ها دیگر اسنادی «اطلاعاتی» به حساب نیامدند، بلکه روایت «دانایی» مردم عصر خود بودند که به مثابه رسانه زمان خود بر کوه‌ها نگاشته شده بودند. دقت در شناخت شخصیت‌ افراد و رویدادهای نقش شده بر سنگ‌نگاره‌ها به وادی‌های ناشناخته‌ای راه یافت که آنها را به مثابه متون مکتوم تاریخی پیش رو قرار می‌داد؛ بازآفرینی رنگین نقش برجسته‌ها می‌تواند سندی استثنایی تولید کند. سنگ‌نگاره‌ها قابلیت آن را داشتند تا به صورت اولیه خود بازسازی شوند. در این صورت به «منابع» بدیع و غیرقابل رقابتی برای بازخوانی هنر و اندیشه باستان بدل می‌شدند. پژوهشگران این کتاب، با اتخاذ روش تحقیق علمی و استفاده از اسناد باستان‌شناسی، تاریخی و هنری به صورتی ابتکاری به بازآفرینی رنگین سنگ‌نگاره‌ها پرداختند.


دسته: کتاب
لینک مطلب: +