همایش و کارگاه

همایش و کارگاه

مرکز پژوهشی نظر از سال ۱۳۸۸ مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های متعدد علمی در مقیاس ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با هنر، معماری، شهر و منظر بوده که با حمایت مالی سازمان‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این همایش‌ها متخصصان ایرانی و خارجی با ارائه مقاله و شرکت در میزگردهای تحلیلی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی همکاری داشته‌اند. نتایج این همایش‌ها به صورت کتاب مقالات، ویژه‌نامه و بیانیه منتشر شده است.

  • همایش ملی منظر شهری (۱۳۸۹) با مشارکت ۱۰ نفر استادان ایرانی و ۲ نفر استادان فرانسوی و دریافت ۷۲۵ خلاصه مقاله، ۸۰ اصل مقاله و ۴۰ ارایه مقاله. انتشارات این همایش عبارت است از: کتاب چکیده مقالات، کتاب مجموعه مقالات و ویژه‌نامه “منظر شهری” در مجله منظر.
  • کارگاه تخصصی بین‌المللی زیباشناسی منظر شهری (۱۳۹۰) با مشارکت ۳ نفر استادان ایرانی و ۲ نفر استادان پرتغالی و فرانسوی. انتشارات این همایش عبارت است از: مجموعه مقالات و آراء نشست‌های تخصصی “زیباسازی و منظر شهری”.
  • نشست تخصصی تحولات مفهومی منظر شهری (۱۳۹۰) با مشارکت ۱ نفر استاد ایرانی و ۱ نفر استاد فرانسوی. انتشارات این همایش عبارت است از: انتشار مقالۀ “پژوهشی در تحولات مفهوم منظر شهری”در مجله منظر.
  • همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر (۱۳۹۰) با مشارکت ۷ نفر استادان ایرانی و ۸ نفر استادان اسپانیایی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و چینی و دریافت ۶۳۴ خلاصه مقاله، ۸۳ اصل مقاله و ۱۴ ارایه مقاله. انتشارات این همایش عبارت است از: کتاب چکیده مقالات، کتاب مجموعه مقالات، ویژه‌نامه “زندگی پیاده در تجربه‌های جهانی” در مجله منظر و منشور “زندگی پیاده در شهر تهران”.
  • مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری

کارگاه اول: طبیعت در منظر شهری (۱۳۹۳). با مشارکت ۱ استاد ایرانی و ۲ نفر استادان فرانسوی و سویسی. انتشارات این همایش عبارتند از: ویژه‌نامه “طبیعت در منظر شهری” در مجله منظر.
کارگاه دوم: فرآیند شناسی منظر خیابان (۱۳۹۳). با مشارکت ۱ استاد فرانسوی. انتشارات این همایش عبارتند از: ویژه‌نامه “رابطه میان کیفیت و کمیت شهر” در مجله منظر.
کارگاه سوم: زیبایی شناسی فضای جمعی (۱۳۹۳). با مشارکت ۱ استاد فرانسوی. انتشارات این همایش عبارتند از: ویژه‌نامه “رابطه میان کیفیت و کمیت شهر” در مجله منظر.
کارگاه چهارم: تجسم منظر شهری(۱۳۹۴).با مشارکت ۱ استاد فرانسوی.
کارگاه پنجم:بُعد سرزمینی منظر(۱۳۹۴).با مشارکت ۱ استاد فرانسوی.
کارگاه ششم: شهید در دو قالب:سینما و هنر شهری(۱۳۹۴).با مشارکت ۱ استاد فرانسوی.


این نوشته ارسال شده در فعالیت ها. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

یک دیدگاه در “همایش و کارگاه

دیدگاه بسته شده اند.