گروه علوم و تاریخ هنر

گروه علوم و تاریخ هنر

این گروه به بررسی و تحلیل هنر با اتخاذ روش تحقیق علمی در ارتباط با علوم مختلف از جمله تاریخ، باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و ادیان می‌پردازد. راهبرد اساسی گروه توجه به بنیان‌های فرهنگ و تمدن ملل به ویژه دنیای شرق در تبیین هنر است. پدید آمدن منابع و پژوهش‌هایی در زمینه تاریخ هنر، فلسفه هنر، زیبایی‌شناسی و جامعه‌شناسی هنر از نتایج تعامل این گروه با متخصصان علوم مرتبط است. گروه علوم و تاریخ هنر قصد دارد با دعوت از صاحبنظران حوزه‌های مرتبط با گروه، و زمینه‌سازی علمی طرح نظرات انتقادی ایشان درباره هنر و تضارب آرا به رشد و توسعه دانش‌های نظری مرتبط با هنر مدد رساند.

مدیر گروه

 • شهره جوادی، استادیار تاریخ هنر / استادیار تاریخ هنر  javadi1336@gmail.com

اعضای گروه

 • دکتر رضا داوری اردکانی/ استاد فلسفهrdavari@ias.ac.ir
 • علی‌اکبر سرفراز / استاد باستان‌شناسی sarfaraaz.aa@gmail.com
 • دکتر آذرتاش آذرنوش / استاد زبان و ادبیات عرب azartasha@yahoo.com
 • دکتر ایو پورتر / استاد تاریخ هنر اسلامی  yves.porter@orange.fr
 •  الستر نورتج، استاد هنر و باستان شناسی اسلامی/دانشگاه پاریس  alastair.northedge@univ-paris1.fr
 • دکتر جعفر قیاسی /استاد معماری/ استاد دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان jafar.giyasi@gmail.com
 • علاء‌الدین آذری /استاد تاریخ ala.d.azari@gmail.com
 • مجید سرسنگی / دانشیار ادبیات نمایشی msarsangi@ut.ac.ir
 • سعید حقیر / استادیار تاریخ هنر- تاریخ معماری saeed.haghir@gmail.com
 • دکتر سید حسین موسویان / استادیار فلسفه و کلام اسلامی s.h.mousavian@gmail.com
 • رحیم ولایتی استادیار باستان شناسی / استادیار باستان شناسی velayati@ut.ac.ir
 • پدیده عادلوند padideh_adelvand@yahoo.com
 • هلیا دارابی، helia.darabi@gmail.com
 • طیبه عزت اللهی نژاد،ezatollahi.tayebeh@yahoo.com
 • سجاد موذن،sajad_moazen_166@yahoo.com
 • دکتر فاطمه خزاعی / استادیار معماری fkhozaei2013@gmail.com
 • دکتر علی نیکویی / مربی پژوهش هنر ali.nikoei1981@gmail.com
 • دکتر گلناز کشاورز / مربی پزوهش هنرgolkeshavarz@gmail.com


این نوشته ارسال شده در گروه های پژوهشی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Science and History of Art Group

Science and History of Art Group

This group is devoted to the study of art and pursues a methodological work of research in the sciences including history, archeology, sociology, psychology and the history of religions. Its main strategy is to take into account the foundations of the culture and civilization of nations, especially in the world of the East. The compilation of reference documents in the history of art, art philosophy, aesthetics and the sociology of art is the product of the collaboration of this group of experts. The aim of the group Science and History of Art is to reinforce and develop the theoretical knowledge of art by combining the opinions and criticisms of art specialists.

 

 Chairman

 

Members


این نوشته ارسال شده در Research groups. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Sciences et Histoire de l’art

Sciences et Histoire de l’art

Ce groupe est consacré aux études de l’art et poursuit un travail méthodologique de recherche dans les sciences dont l’histoire, l’archéologie, la sociologie, la psychologie et l’histoire des religions. Sa stratégie principale est la prise en compte des fondements de la culture et de la civilisation des nations, en particulier dans le monde de l’Orient. La rédaction des documents de référence en histoire de l’art, de la philosophie de l’art, de l’esthétique et de la sociologie de l’art est le produit de la collaboration de ce groupe d’experts. Le groupe des Sciences et Histoire de l’Art a pour but de renforcer et de développer la connaissance théorique de l’art en combinant les opinions et les critiques des spécialistes de l’art.

 

 Directrice

 

Membres


این نوشته ارسال شده در Groupes de recherche. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.