درون سازمانی

طرح‌های پژوهشی که با اعتبارات داخلی پژوهشکده نظر انجام و نتایج آن به صورت مقاله، کتاب، کارگاه تخصصی و گزارش علمی منتشر می‌شود. دستاوردهای اجرایی این طرح‌ها در روند تجاری‌سازی پژوهش‌ها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی به صورت‌های مختلف در اختیار قرار می‌گیرد یا به فروش می‌رسد.

13901391

طرح پژوهشی منظر ایرانی

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : سیدامیر منصوری

 محصول طرح : مجموعه یادداشت

 محل انتشار : مجله منظر

مقالات منتشر شده

آیین نوروز / مجله منظر شماره ۱۷

مطالعه مطلب

تقدس بالا / مجله منظر شماره ۱۶

مطالعه مطلب

دریاچه نمک / مجله منظر شماره ۱۵

مطالعه مطلب

درخت آیینی / مجله منظر شماره ۱۴

مطالعه مطلب

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : آلن پروو

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۷

مقالات منتشر شده

تحلیل تحولات شیوه منظرسازی آلن پروو / سمانه رحمدل

مطالعه مطلب

دگرگونی رویکرد طراحی پروو از پاریس تا لندن / ریحانه حجتی – زهره شیرازی

مطالعه مطلب

نگاهی به پروژه بزرگراه A20 / مریم اکبریان

مطالعه مطلب

رویکردهای نوین آلن پروو / فرنوش مخلص

مطالعه مطلب

احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی / مولود شهسوارگر

مطالعه مطلب

گفتگوی اختصاصی مجله منظر با آلن پروو / مصاحبه‌کننده و مترجم : محمد آتشین‌بار

مطالعه مطلب

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : پیتر لاتز

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۶

مقالات منتشر شده

منظر پساصنعتی، عرصه نوین معماری منظر/ عرفان فرهمند

مطالعه مطلب

نگاهی به رویکرد پساصنعتی پیترلاتز / سارا ردایی

مطالعه مطلب

تحلیل زیبایی شناسانه‌ی پارک دویسبرگ‌ـ نُورد / مهدی پرتار

مطالعه مطلب

ارزیابی روند تحول رویکردهای پیتر لاتز در دو پارک زاربروکن و دورا / ریحانه حجتی – زهره شیرازی

مطالعه مطلب

رویکرد پساصنعتی پیتر لاتز / مهرداد ایروانیان

مطالعه مطلب

گفتگوی مجله منظر با پیتر لاتز / مصاحبه‌کننده : ارسلان دامغانی

مطالعه مطلب

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : خوائو نونش

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۵

مقالات منتشر شده

«خوائو نونش» نماینده نسل اول معماران منظر / سیده نفیسه موسویان

مطالعه مطلب

مروری بر تجربه‌های نونش / ترجمه : مریم‌السادات منصوری

مطالعه مطلب

معرفی و تحلیل پروژه پارک ساحلی Tejo and Trancao در لیسبون / فرنوش پورصفوی

مطالعه مطلب

خوائو نونش از نگاه دیگران

مطالعه مطلب

مصاحبه اختصاصی مجله منظر با خوائو نونش

مطالعه مطلب

بررسی مفهوم زمان در پیدایی منظر / خوائو نونش ترجمه : علیرضا شکوری مقدم- پدیده عادلوند

مطالعه مطلب

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : ژیل کلمان

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۴

مقالات منتشر شده

ژیل کلمان باغبان طبیعت / سیده نفسه موسویان

مطالعه مطلب

نگاهی به باغ “برانلی” اثر ژیل کلمان / آرزو منشی‌زاده

مطالعه مطلب

بررسى و تحلیل پارک سیتروئن به مثابه فضاى نوین شهرى / مژده مهدوی‌مقدم

مطالعه مطلب

رویایی در هفت گام برای تعمیم یک ایده / ترجمه : سیده نفیسه موسویان

مطالعه مطلب

مصاحبه اختصاصی مجله منظر با پروفسور ژیل کلمان / مصاحبه‌کننده : مریم‌السادات منصوری- ترجمه:محمدآتشین‌بار

مطالعه مطلب

طرح پژوهشی باغ ایرانی

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر

مقالات منتشر شده

نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى/ مهوش عالمی / مجله منظر شماره ۱۷

مطالعه مطلب

کلیت باغ و رمز “همیشه سرسبزی”/ سیدحسن تقوایی / مجله منظر شماره ۱۶

مطالعه مطلب

نمادپردازی در باغ ایرانی، حس طبیعت در باغ‌هاى سلطنتى صفوى / احمد میرزا کوچک خوشنویس / مجله منظر شماره ۱۵

مطالعه مطلب

بررسى منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ایرانى / سیدامیر منصوری – وحید حیدرنتاج / مجله منظر شماره ۱۴

مطالعه مطلب