رویکرد منظرین در طراحی شهر؛ روش‌شناسی طراحی شهری

  • مدیر طرح : دکتر سید امیر منصوری
  • نویسندگان :  دکتر سیدامیر منصوری، دکتر احمدعلی فرزین
  • همکار اصلی طرح : مهندس محمد جمشیدیان
  • مدیریت داخلی طرح : دکتر پدیده عادلوند، ساره جورمند، شروین گودرزیان
  • همکاران طرح : فرنوش مخلص، آیدا آل هاشمی، محمد آتشین‌بار
  • گرافیست و صفحه آرا: زهرا پرتو

 

توضیحات بیشتر

    دسته: کتاب
    لینک مطلب: +