همایش ملی و بین المللی

همایش ملی و بین المللی

«پژوهشکده نظر» به عنوان مجموعه علمی و پژوهشی معتبر در ایران از سال ۱۳۸۹ مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی ملی و بین‌المللی بوده که با حمایت مالی سازمان‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این همایش‌ها اساتید و متخصصان ایرانی و خارجی با ارائه مقاله و سخنرانی در همایش و کارگاه‌های تخصصی مربوط به آن همکاری داشته‌اند. نتایج این همایش‌ها به صورت کتاب، چکیده مقالات، ویژه‌نامه و بیانیه همایش منتشر شده است.

 

1395139413931392139113901389

کارگاه نهم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری : فضاهای نوین جمعی

بیشتر

کارگاه هشتم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : هنر، طبیعت، شهر

بیشتر

کارگاه هفتم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : جنگ و منظر

بیشتر

 

کارگاه ششم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : شهید در دو قاب سینما و هنر شهری

بیشتر

کارگاه پنجم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : بُعد سرزمینی منظر

بیشتر

کارگاه چهارم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : تجسم منظر شهری

بیشتر

کارگاه سوم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : زیبایی شناسی فضای جمعی

بیشتر

کارگاه دوم مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : فرآیند شناسی منظر خیابان

بیشتر

کارگاه اول مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری : طبیعت در منظر شهری

بیشتر

همایش ملی عناصر زیباسازی شهری

بیشتر

همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند

بیشتر

همایش گردشگری، آیین و فرهنگ

بیشتر

همایش هویت اسلامی‌ـ ایرانی شهر تهران

بیشتر

همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر

بیشتر

نشست تخصصی تحولات مفهومی منظر شهری

بیشتر

کارگاه تخصصی بین‌المللی زیباشناسی منظر شهری

بیشتر

همایش ملی منظر شهری۱۳۸۹

بیشتر


    دسته: همایش و کارگاه
    لینک مطلب: +