کتاب

کتاب

مشکلات و موانع موجود در انتشار ادبیات تخصصی و بومی حوزه هنر، معماری و شهرسازی و عدم امکان محققان و پژوهشگران این حوزه برای چاپ نویافته‌های علمی خود به دنبال استقبال عمومی ناشرین از چاپ کتاب‌های لوکس و اقتصادی، پژوهشکده نظر را به راه‌اندازی انتشارات علمی با رویکرد توجه و حمایت از آثار بومی و…

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

زمینه انتشار : پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول :  دکتر سیدامیر منصوری سردبیر : دکتر احمد پوراحمد مدیریت داخلی : دکتر وحید حیدرنتاج، پدیده عادلوند، سیما کواکبی ویراستار فارسی : سیما کواکبی همکار اجرایی : اعظم بسحاق دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی صفحه‌آرایی : اعظم…

مجله علمی – ترویجی منظر

مجله علمی – ترویجی منظر

زمینه انتشار :  زمینه مشترک منظر با حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی و گردشگری صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول : دکتر سیدامیر منصوری سردبیر : دکتر سیدامیر منصوری مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند مدیریت داخلی :  دکتر آیدا آل هاشمی، فرنوش پورصفوی دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی…

مجله هنر و تمدن شرق

مجله هنر و تمدن شرق

زمینه انتشار : علوم و تاریخ هنر صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول : دکتر سید امیر منصوری سردبیر : دکتر شهره جوادی مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند   همکار اجرایی : ساره جورمند دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی توزیع و اشتراک : حمید نظری   گروه دبیران (هیئت تحریریه) دکتر…