سنگ‌نگاره‌های ساسانی

سنگ‌نگاره‌های ساسانی

  • نویسندگان : دکتر شهره جوادی، دکتر فریدون آورزمانی
  • همکاران : لیلا زمانی، مریم‌السادات منصوری، ایمان خدافرد
  • گرافیک : دکتر شهره جوادی
  • خوشنویسی پهلوی روی جلد : دکتر شهره جوادی
  • خوشنویسی نستعلیق روی جلد : علی عاشوری
  • ناشر :‌ انتشارات بلخ با همکاری پژوهشکده نظر

 

توضیحات بیشتر

    دسته: کتاب
    لینک مطلب: +