مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

زمینه انتشار : پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی
صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر
مدیر مسئول :  دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر : دکتر احمد پوراحمد
مدیریت داخلی : دکتر وحید حیدرنتاج، پدیده عادلوند، سیما کواکبی
ویراستار فارسی : سیما کواکبی
همکار اجرایی : اعظم بسحاق
دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی
صفحه‌آرایی : اعظم بسحاق
توزیع و اشتراک : حمید نظری 

 

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر آن اسگارد، دکتر ایو پورتر، دکتر مجتبی انصاری، دکتر ناصر براتی، دکتر ژان ژاک ترین، دکتر شهره جوادی، دکتر محمد خزایی
دکتر رضا داوری، دکتر داراب دیبا، دکتر مهدی شیبانی، دکتر محمد قاری‌پور، دکتر کلود مسو

 

توضیحات

 

     پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *