مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

 

باغ نظر، مجله علمی تأییدشده از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که از سال ۱۳۸۲ از سوی پژوهشکده نظر منتشر می‌شود. درحال حاضر فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین مجله علمی در زمینه پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی است. هدف مجله انتشار جدید‌ترین دستاوردهای پژوهشگران متکی بر منابع علمی و مستند در موضوعات بومی است. مجله باغ نظر به صورت دوزبانه (فارسی‌ـ انگلیسی) در دو نسخۀ چاپی و الکترونیکی در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد. نسخۀ الکترونیکی مجله در راستای هدف اصلی آن که توزیع و انتشار علم است به صورت رایگان بر روی سایت مجله در دسترس است. در بربنامه‌ریزی جدید مجله،‌ بین‌المللی‌شدن آن و دعوت از پژوهشگران غیر ایرانی برای چاپ نتایج تحقیق‌شان در باغ نظر، یک سیاست اصلی است که با بین‌المللی‌شدن تحریریه مجله آغاز شده است. ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی و حضور گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دنبال نظم و سرعت انتشار از جمله شاخصه‌های آن به شمار می‌رود.

زمینه انتشار : پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی
صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر
مدیر مسئول :  دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر : دکتر احمد پوراحمد
مدیریت داخلی : دکتر وحید حیدرنتاج، پدیده عادلوند، سیما کواکبی
ویراستار فارسی : سیما کواکبی
همکار اجرایی : اعظم بسحاق
دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی
صفحه‌آرایی : اعظم بسحاق
توزیع و اشتراک : حمید نظری 

 

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر آن اسگارد، دکتر ایو پورتر، دکتر مجتبی انصاری، دکتر ناصر براتی، دکتر ژان ژاک ترین، دکتر شهره جوادی، دکتر محمد خزایی
دکتر رضا داوری، دکتر داراب دیبا، دکتر مهدی شیبانی، دکتر محمد قاری‌پور، دکتر کلود مسو

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Journal of Bagh-e Nazar

Journal of Bagh-e Nazar

Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning

Concessionaire: Nazar Research Center

Director-in-charge: Dr Seyed Amir Mansouri

Editor-in-chief: Dr Ahmad Pourahmad

Internal managers: Dr Vahid Heydarnattaj, Dr Padideh Adelvand, Cima Kavakebi

Persian editor: Cima Kavakebi                             

Executive partner: Azam Boshagh

English manager: Dr Fatemeh Khozaei

Layout: Azam Boshagh

Distribution: Hamid Nazari

 

Editorial board

Dr.  Anne Sgard, Dr.  Yves Porter, Dr.  Mojtaba Ansari, Dr. Nasser Barati, Dr. Jean-Jacques Terrin, Dr. Shohreh Javadi, Dr.  Mohammad Khozaei

Dr. Reza Davari, Dr. Darab Diba, Dr. Mahdi Sheybani, Dr. Mohammad Gharipour, Dr. Claude Massu

 

 

More
Bagh-e Nazar is a scientific monthly journal approved by the publications commission of the Ministry of Science, Research and Technology in Iran that is being published by NAZAR research center from 2003 and currently, is the most active and popular scientific journal in the context of theoretical research in art, architecture and urban planning. This journal has aimed to publish the latest achievements of researchers based on scientific and documentary sources in local issues. The Bagh-e Nazar journal is published in two languages (Persian-English) and two forms (electronic and printed). The electronic version of the journal is available on site for free following its aim towards publishing and distributing knowledge. According to new plans, internationalization and inviting foreign scholar to publish their research results in Bagh-e Nazar are the major policies that have begun with the internationalization of the editorial board. Registration in the scientific indexes database and widespread performance in national and international levels following its discipline and rate of publication are amongst its considerable characteristics.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

 

Domaine scientifique : Recherches théoriques en art, architecture et urbanisme
Fondateur : Centre de Recherche NAZAR
Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI
Rédacteur en chef : Dr. Ahmad POURAHMAD
Direction générale : Dr. Vahid HEYDARNATTAJ, Padideh ADELVAND, Cima KAVAKEBI
Responsable de rédaction persane : Cima KAVAKEBI
Responsable exécutif : Azam BOSHAGH
Responsable de rédaction anglaise : Dr. Fatemeh KHOZAEI
Mise en page : Azam BOSHAGH
Distribution : Hamid NAZARI

 

Comité éditorial

Dr. Mojtaba ANSARI, Dr. Nasser BARATI, Dr. Reza DAVARI, Dr. Darab DIBA, Dr. Mohammad GHARIPOUR, Dr. Shohreh JAVADI, Dr. Mohammad KHOZAEI, Dr. Claude MASSU, Dr. Yves PORTER, Dr. Anne SGARD, Dr. Mehdi SHEYBANI, Dr. Jean-Jacques TERRIN

plus
Bâgh-e Nazar est une revue scientifique mensuelle approuvée par la commission des publications du Ministère iranien des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, publiée par le centre de recherche NAZAR depuis 2003 et actuellement la revue scientifique pionnière dans le champ des recherches théoriques en art, architecture et urbanisme. Cette revue a pour but de publier les derniers produits des chercheurs basés sur des fondements scientifiques et documentaires autour de sujets locaux. Bâgh-e Nazar est publiée en deux langues persane et anglaise et deux formats électronique et papier, le premier étant accessible gratuitement depuis le site internet afin de diffuser des connaissances vers un public plus large. L’extension vers l’international et la sollicitation de chercheurs étrangers à publier leurs produits scientifiques dans Bagh-e Nazar figurent parmi nos nouvelles perspectives commençant par l’internationalisation du comité éditorial. Parallèle au classement de la revue dans la base de données des index scientifiques (ISI), son apparition aux niveaux national et international ainsi que ses qualités en chiffres et en contenu figurent parmi ses caractéristiques considérables.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *