آموزش کوتاه‌ مدت

آموزش کوتاه‌ مدت

سرعت تحولات علمی امروز جهان درحدی است که پیوسته از تعامل علمی مختلف، دانش‌های جدید تولید می‌شود. کاربردی‌بودن،‌ مسئله‌محوری و پویابودن نیازها موجب می‌شود تا نظام آموزشی کلاسیک نتواند انطباق کافی با شرایط جامعه بدست آورد. از این رو برنامه آموزش‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان راه‌حل‌های فوری و تقاضامحور به کار آموزش حرفه‌مندان و رفع علمی نیازهای جدید آنها با مشارکت دانش‌های دیگر مطرح شود.

پژوهشکده نظر با استفاده از نیروهای متخصص خود و ارتباط‌های علمی با مراکز داخلی و بین‌المللی برنامه آموزش‌های تخصصی و کوتاه‌مدت را به عنوان یک زمینه اصلی تعریف کرده و تاکنون دوره‌های مختلفی را نیز اجرا کرده است.

1392

سطح یک : منظر شهری

سطح ۲ از سلسله برنامه‌های آموزشی منظر شهری با رویکرد بررسی نمونه‌ها به صورت میدانی و تحلیل آنها در قالب کارگاه‌های تخصصی و با مشارکت گروه اساتید برنامه‌ریزی شده است.
سطح ۳ نیز با رویکرد بررسی تطبیقی روند فعالیت‌های داخل کشور با نمونه‌های منتخب در کشورهای توسعه‌یافته است. این مرحله در قالب سفر مطالعاتی به کشورهای پیشرو در زمینه منظر شهری مانند فرانسه، انجام بررسی‌های میدانی و شرکت در کارگاه و جلسات آموزشی و تحلیلی در محل، با مشارکت اساتید و متخصصان بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است.


    دسته: همایش و کارگاه
    لینک مطلب: +