سیدنی شهری پایدار تا سال ۲۰۳۰

سیدنی شهری پایدار تا سال ۲۰۳۰

  • ترجمه و تدوین : احمد بنکدار، نریمان زرین‌پناه، مرجان شرفی
  • ناظر و ویراستار علمی : دکتر ناصر براتی
  • صفحه‌آرایی : احمد بنکدار، نریمان زرین‌پناه
  • طرح روی جلد : احمد بنکدار
  • ناشر : پژوهشکده نظر و پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

 

توضیحات بیشتر

    دسته: کتاب
    لینک مطلب: +