خلاصه مقالات همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر

خلاصه مقالات همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر

  • کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران
  • مجری : پژوهشکده نظر
  • ویراستار : مهندس فرزاد کاظم‌زاده آزاد
  • صفحه‌آرا : فواد علیجانی

 

توضیحات بیشتر

همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر» به عنوان نخستین گام درصدد بیان اهمیت زندگی پیاده و معرفی تجربه‌ شهرهای توسعه‌یافته در این زمینه است. افق همایش و آرمان برگزارکنندگان آن دستیابی به زمینه‌ای پایدار در برنامه‌ریزی شهری است که با درک اهمیت تعاملات اجتماعی در پایداری شهر، به توسعۀ زیربناهای آن بپردازد. در این رویکرد فضای پیاده تنها موجب انبساط خاطر شهروندان نمی‌شود، بلکه هویت اجتماعی شهر و جامعه ساکن در آن را پدید می‌آورد. به عبارت دیگر، توسعه جریان زندگی پیاده، موجب تقویت حیات مدنی در شهر می‌شود. این کتاب مجموعه ۲۱۵ خلاصه منتخب از میان ۶۳۴ خلاصه رسیده به دبیرخانه همایش است که توسط داوران همایش انتخاب شده است.


    دسته: کتاب
    لینک مطلب: +