مجموعه مقالات همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر (۳ جلدی)

مجموعه مقالات همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر (۳ جلدی)

  • کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران
  • مجری : پژوهشکده نظر
  • ویراستار : پیمان چهرازی
  • صفحه‌آرا : شروین گوددرزیان- سمیه دانش
  • ناشر : هنر معماری قرن

 

توضیحات بیشتر

    دسته: کتاب
    لینک مطلب: +