حامد سیمی

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
سیمی
1362
حامد
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی مهندسی معماری، فارغ التحصیل شهریور ماه سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری – معماری, فارغ التحصیل شهریور ماه سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • تالیف کتاب «جستاری بر گفتارنامه معماری» (1392)
  • ترجمه کتاب «مقدماتی بر ایده های طراحی معماری» (1393)
  • تالیف کتاب «ده اصل معماری» (1394، زیر دست چاپ)
  • مدیر گروه معماری و مدرس مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی تابناک لامرد (از 90 / تا 94)
  • مدرس مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (از 90 / تا 94)
  • مدرس مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (از 93 / تا 94)
  • سرحلقه علمی (حلقه حکمت هنر اسلامی) بسیج اساتید استان فارس.
  • عضو حلقه های صالحین (حلقه شماره سه، شهید محمد ابراهیم همت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.