حسن فریدون زاده

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
فریدون زاده
1359
حسن
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کاردانی معماری آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز. (1376-1378)
  • کارشناسی (ناپیوسته) معماري از دانشگـاه آزاد اسلامی– واحد ابهر .1383– 1385
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. (1387-1390)
  • پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر. تهران (1393)
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • حسن فریدون زاده، مهسا تقی زاده"عوامل شکل گیری روستاهای با بافت با ارزش تاریخی-مذهبی، مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال در استان اردبیل" مقاله پذیرش شده در مجله (علمی-پژوهشی، ISC) مطالعات مسکن و محیط روستا، 1394
  • حسن فریدون زاده “Review of Structural Equation Modeling (SEM) in creating defensible spaces of residential complexes”  مجله پذیرش شده (علمی-پژوهشی، ISC ) معماری و شهرسازی آرمان شهر ، 1393.
  • - حسن فریدون زاده، رضا سیروس صبری " Window Design in Ardabil Traditional Houses for Conservation of Energy " مقاله چاپ شده در مجله (علمی-پژوهشی، ISC) معماری و شهرسازی آرمان شهر- شماره 12- بهار و تابستان 1393.
  • مدرس رسمی-قطعی دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده فنی و حرفه ای رازی اردبیل (از سال 1392 تاکنون)
  • عضو(پايه 2)، سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران- گروه معماري. (از سال 1387 تاکنون)
  • کارشناس رسمی قوه قضائیه (راه و ساختمان)، پایه 2 . دادگستری اردبیل. (از سال 1390)