الهام ضابطیان

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
ضابطیان
1363
الهام
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
 • کارشناسی: فارغ التحصیل رشته شهرسازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مورخ 31/04/1385
 • کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل رشته شهرسازی- گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، از دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، مورخ 22/08/1387
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در مجله نقش جهان دانشگاه تربیت مدرس با عنوان به کارگیری فناوریهای نوین توسعه مجدد در بازیابی زمین های قهوه ای(نمونه‌ موردی: پروژه تبدیل اراضی قهوه‌ای مسیل کن به بوستان جوانمردان تهران)، 1393.
 • مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در مجله هنرهای زیبا با عنوان « بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری موثر در ارتقاء امنیت (نمونه موردی : بخش مرکز شهر تهران، حدفاصل ناصرخسرو تا وحدت اسلامی)»-شماره 44-1389.
 • مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در مجله مطالعات شهر با عنوان « ارزیابی مکان یابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد AHP (نمونه موردی استان یزد)»، شماره 2، 1391.
 • مجری طرح پژوهشی «تدوین راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در طرح های تفصیلی(پایلوت: طرح تفصیلی منطقه 22 شهرداری تهران)»، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1394.
 • مجری طرح پژوهشی «تدوین راهبردهای کاربرد رنگ در فضاهای شهری متناسب با عملکرد هر فضا و با رویکرد ایرانی-اسلامی»، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1394.
 • مجری طرح پژوهشی «راهکارهای کسب درآمد پایدار در شهرهای جدید: نمونه موردی شهر جدید صدرا شیراز، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،کارفرما: شرکت عمران شهر جدید صدرا، 1393.
 • مجری طرح های پژوهشی و کارشناس شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، 1391 تا کنون.
 • پژوهشگر و کارشناس شهرسازی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، 1389 تا 1391.
 • همکاری به عنوان مهندس شهرسازی در شرکت مهندسین مشاور آتک، 1385 تا 1389.