جاوید منیری

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
منیری
1353
جاوید
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه بین المللی امام خمینی –فارغ التحصیل 1380
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • سلحشور،نیما و منیری ، جاوید: «مطالعه و طراحی خطوط قطار شهری » : مجله معمار، شماره 61 (سال 1391)
  • جوری ، آمنه و منیری، جاوید و سرور، رحیم : «بررسی امکان ایجاد پیاده راههای گردشگری در مراکز شهری ، مطالعه موردی مرکز شهر زنجان » : فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای( مقاله پذیرفته شده )
  • مدیر مطالعات «تهیه کتابچه راهنمای گردشگری شهرستان زنجان» :اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان، (1393)
  • مدیر عامل مهندسین مشاور شاربد پارسیان( از سال 1390 تا کنون)
  • مسول بخش معماری طراحی ایستگاه های خط 4 قطار شهری مشهد – مهندسین مشاور پژوهش( از س 1392 تا کنون)
  • مسول بخش معماری طراحی جزایر دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس – مهندسین مشاور طرح نواندیشان( 1392تا1393)