حامد سلیمان زاده

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
سلیمان زاده
حامد
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
 • لیسانس کارگردانی نمایش- دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز  1389
 • فوق لیسانس ادبیات نمایشی- دانشگاه سوره تهران 1392
 • دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی تهران ورودی 1393
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله «این خانه سیاه است»- ویژه نامه انسان شناسی و فرهنگ- سال 1393
 • مقاله «شهد نگاتیو»- فصلنامه هنر- شماره 6- سال 1392
 • مقاله «ساحت های پنهان آئین نمایشی شاه کشی»- فصلنامه تاک- شماره 23- سال 1391
 • پژوهشگر ارشد طرح «سرفصل ها و شرح درس های آموزشی سینما»- انجمن سینمای جوانان ایران- سال 1393
 • پژوهشگر ارشد بخش سینما و تئاتر طرح «جامع المسائل فرهنگی»- مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی- شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی- سال 1393
 • پژوهشگر ارشد طرح «تعاملات فرهنگی بین المللی با تمرکز بر عرصه سینما»- کانون هنرمندان استان خراسان رضوی – سال 1392
 • کارشناس امور پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران (از ابتدای سال 1394)
 • کارشناس امور سینمائی انجمن سینمای جوانان ایران- ستاد کل کشور (از ابتدای سال 1393 تا سال 1394)
 • مسئول واحد طرح و برنامه کانون هنرمندان استان خراسان رضوی (از ابتدای سال 1391 تا 1392)