بهرام آجورلو

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
آجورلو
1354
بهرام
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
سوابق
 • كارشناسي باستان‌شناسی، دانشگاه تهران، 1373
 • كارشناسي ارشد باستان‌شناسی گرایش اسلامی، دانشگاه تهران، 1380
 • دکترای تخصصي باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ، دانشگاه تهران، 1386
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب «مجموعۀ مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل­های علمی در باستان­سنجی و مرمت میراث فرهنگی » ، منشاءیابی ابسیدین­های ناحیۀ خداآفرین آذربایجان به روش PIXE، ویرایش مهدی رازانی و بهرام آجورلو، انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، (1393)
 • کتاب « مجموعۀ مقالات همایش هنر دورۀ ترکمانان » ، درآمدی بر بازنگری مسجد کبود تبریز: آرامگاه امیر بوالمظفر جهان¬شاه قراقویونلو ، ویرایش مهدی محمدزاده، تبریز: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، (1393)
 • کتاب « مجموعۀ مقالات هم اندیشی ارومیه شهری ایرانی؛ شهر تاریخی و فرهنگی و مذهبی ارومیه (6 آبان 1391 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)» ، دورۀ مفرغ جدید و سنت سفالگری ارومیه در هزارۀ دوم ق.م.، ویرایش علی مصیب زاده و جواد شریف نژاد، ارومیه: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و استانداری آذربایجان: 12-1، (1391)
 • مقاله پژوهشی « رهیافتی تاریخی به شهرسازی و مجموعه­های معماری تبریز عهد ایلخانی » : فصلنامۀ علمی و پژوهشی تاریخ­نامۀ ایران بعد از اسلام گروه تاریخ دانشگاه تبریز، شمارۀ 8، (1393)
 • مقاله پژوهشی « شناسایی بافت- بستر اصلی کاشی نگاره­های گرمابۀ تاریخی نوبر تبریز » : فصلنامۀ علمی و پژوهشی باغ نظر، سال 11، شمارۀ 4 (1393)
 • مقاله پژوهشی « بررسی منشاء و اصالت پیش از اسلامی نقشمایۀ بهرام و آزاده در آثار هنری ایران سده های چهارم تا هشتم هجری قمری » : دو فصلنامۀ علمی و پژوهشی پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران، سال 3، شمارۀ 2 (۱۳۹2)
 • مجری اصلی طرح فناوری سفالگری باستانی آذربایجان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،1391
 • مدير طرح كاوش محوطۀ پيش از تاريخي تپه بوينو، سد قيز قلعه سي، ناحيۀ خداآفرين، هيئت باستان‌شناسي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، 1387
 • همكار اصلي در طرح پژوهشي بررسی فرایند نوسنگی شدن آذربایجان، مؤسسۀ باستان¬شناسی دانشگاه تهران، 1386