مهرداد سلطانی

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
سلطانی
1354
مهرداد
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
معماری
سوابق
 • كارشناسي ارشد معماري ، دانشكده هنرهاي زيبا ، دانشگاه تهران.1381
 • دکتری معماری، دانشگاه تهران. 1391
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله پژوهشی «تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری »، فصلنامه باغ نظر، شماره 21،(1391)
 • مقاله علمی « تاثیر پذیری هنر باغ سازی آندلس از باغ ایرانی »، مجله علمی-ترویجی منظر ، شماره 18،(1391)
 • مقاله علمی «آینده اکسپو، تغییر یا انحلال »، مجله علمی – ترویجی منظر، شماره 12،(1389)
 • مسئول طرح پژوهشی « مطالعات تاریخی و امکان سنجی توسعه گردشگری معدن نمک چهرآباد »(1391)
 • همکار طرح پژوهشی - کاربردی « ساماندهی گلزار های شهداء زنجان »، دانشگاه زنجان، (1389)
 • مسئول تهيه الگوی متناسب ساماندهی مزار شهدا، برای منطقه شمال کشور،معاونت پژوهشی بنياد شهيد، (1382)
 • عضو هيات علمی گروه معماری اين دانشگاه زنجان از 1385
 • مسئول طراحی مجموعه مذهبی و مصلای ماهنشان، 1390
 • تهیه طرح احیای سر در مسجد جامع و بدنه تاریخی خیابان امام زنجان، 1390-91 (با مشارکت همکاران)