پدیده عادلوند

Change your cover photo
Change your cover photo
مربی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
عادلوند
1361
پدیده
هیئت علمی
اطلاعات علمی
مربی
پژوهش هنر
سوابق
 • کارشناسی موزه داری : مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، 1385
 • کارشناسی ارشد پژوهش هنر : دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا ۱۳۸7
 • پژوهشگر دکتری پژوهش هنر: دانشگاه الزهرا
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب « آشنایی با فلسفه هنر و زیبایی شناسی »، (1390)
 • مقاله پژوهشی « انتقال هنرهای صناعی سرزمین‌های اسلامی از قرن چهارم ه.ق به اروپای غربی در قرن دهم میلادی » : مجله علمی- پژوهشی باغ نظر، شماره 32 (۱۳۹4)
 • مقاله پژوهشی « رویکرد معاصر در تزئینات کلیساهای گرجستان » : همایش بین‌المللی «خیابان مجازی»، مجله هنر و تمدن شرق (۱۳۹3)
 • مقاله پژوهشی « مطالعه تطبیقی رقص شیوا و رقص سماع » : مجله باغ نظر، شماره ۲8 (۱۳۹3)
 • طرح پژوهشی « GIS برای معماران منظر»: پژوهشکده نظر ( ۱۳۹0 /1393)
 • طرح پژوهشی « سه‌گانه مکان ایرانی »: پژوهشکده نظر ( ۱۳۹1 /1393)
 • طرح پژوهشی « رویکرد منظرین در طراحی شهری »: پژوهشکده نظر ( ۱۳۹2 / 1393)
 • مدیر نشریات علمی، پژوهشکده نظر (۱۳۹1 تا کنون)
 • مدیر طرح های پژوهشی، پژوهشکده نظر(۱۳۹2 / ۱۳۹3)
 • عضو هیئت علمی، پژوهشکده نظر (1390 تا کنون)