آرش زاهدان

Change your cover photo
Change your cover photo
مربی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
زاهدان
1354
آرش
هیئت علمی
اطلاعات علمی
مربی
معماری
سوابق
  • كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران-1379.
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • هویت نما در روند نوسازی، مجله علمی – ترویجی منظر، شماره 27 ، 1393
  • منظر شهری قلمرو ایستگاههای مترو، ماهنامه تخصصی منظر، شماره9، 1389
  • توسعه صنعت گردشگري در شهرستان آستارا، همايش توسعه و عمران آستارا. 1379. (رتبه دوم همایش)
  • مدیر پروژه های جاری مهندسان مشاور پژوهشکده نظر از سال 1386 تاکنون
  • مسئول طراحي فاز 1و2 باغ موزه زندان قصر، كارفرما: شهرداري منطقه 7 تهران (سال 1385)
  • مسئول طراحي نقشه هاي اجرايي بوستان علوي قم، كارفرما: شهرداري قم (سال 1385)