داراب دیبا

Change your cover photo
Change your cover photo
استاد
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
دیبا
1320
داراب
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استاد
معماری
سوابق
  • کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه دولتی بلژیک
  • دکترای معماری. دانشگاه دولتی بلژیک. 1348
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • کتاب « نقد معماری در جهان کثرت»،( به زبان انگلیسی)، در کتاب انجمن معماران در کویت،(1386)
  • کتاب « ایران(معماری معاصر کشورهای اسلامی)»، (1384)
  • کتاب « خانه های سنتی اصفهان»، (به زبان فرانسه)، چاپ در پاریس، انتشارات مزونو و لاروز(1381)
  • مقاله پژوهشی «تأثير نظام هاي حكومتي در ظهور جنبش هاي ملي گرايانه معماري ايران و تركيه»، فصلنامه باغ نظر، شماره 14،(1389)
  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز