محمود قلعه نویی

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
قلعه نویی
1355
محمود
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
طراحی شهری
سوابق
 • کارشناسی ارشد پیوسته معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. 1380
 • دکترای شهرسازی. دانشکده Paris-Est، پاریس. 1387
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • ترجمه کتاب « رویای شهر، سفر به دنیای شهرهای رویایی: شهر اوهام، آرمانشهر، شهر مجازی، شهر سایبر، شهر آینده»، نویسنده: اولیویه ژوناس، انتشارات دانشگاه تهران

 

 • “Evaluation of Social Dimension of Urban Sustainability by Emphasizing on Public Participation”, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3,Issue 8,(2015)
 • مقاله پژوهشی « ارزیابی مادی­های شهر اصفهان به عنوان سبزراه با رویکرد توسعه پایدار(نمونه موردی: نهر نیاصر) »، فصلنامه محیط شناسی، شماره 62،(1393)
 • مقاله پژوهشی بررسی نقش حرکت پیاده و عناصر شاخص آفریننده آن دراحیای کارکرد بازار میدان قلعه در ساختار بافت تاریخی کرمان »، فصلنامه علمی- پژوهشی ساخت شهر، شماره 28،(1393)
 • طرح پژوهشی « تبیین حریم و قلمرو در معماری و شهرسازی اسلامی ایران و ارائه راهکار جهت بکارگیری اصول آن در دوره معاصر»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • طرح پژوهشی « شناسایی عوامل موثر در کاهش جداسازی اجتماعی- فضایی در شهر(نمونه موردی: اصفهان) »، دانشگاه هنر اصفهان
 • طرح پژوهشی « بازنگری سرفصل و منابع دروس کارشناسی رشته شهرسازی »، وزارت علوم و دانشگاه هنر اصفهان
 • عضو گروه مطالعات راهبردی شهری دانشگاه هنر اصفهان(تغییر نام به مطالعات کاربردی)، 1390 تا 1393
 • دبیر کمیته کارگروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیئت علمی داوطلب جذب و استخدام در گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، 1392 تا 1393
 • مدیر گروه شهرسازی دوره دکتری، دانشگاه هنر اصفهان، 1391 تا 1393