محمود تیموری

Change your cover photo
Change your cover photo
مربی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
تیموری
1355
محمود
هیئت علمی
اطلاعات علمی
مربی
معماری
سوابق
 • کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشکده هنرهاي زيبا – دانشگاه تهران ، 1380
 • پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه پاری1، پانتئون سوربن
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله ترویجی « تجربیات نوسازی معاصر از دید هویت شهری » : مجله منظر شماره 27، (تابستان 1393)
 • مقاله پژوهشی « بازشناسی سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور با تکیه بر یافته‌های باستان‌شناسی » : مجله هنر و تمدن شرق، شماره 1 (پاییز 1392)
 • مقاله علمی « نقد آرای سنت گرایان معاصر درباره معماری اسلامی » : اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.(۱۳۹0)
 • طرح پژوهشی "منظر اروپا، گزارش سفر پژوهشی تابستان 85 به شهر های اروپایی" پژوهشکده نظر، تهران.،1386
 • مجری طرح پژوهشی«مستند سازی تجربیات نوسازی در شهر های اروپایی در زمینه های منظر شهری، فضای جمعی و مداخلات نوسازی »، سازمان نوسازی شهر تهران،1385
 • همكار اصلی طرح پژوهشي « نقد و بررسی آرای سنت گرایان معاصر درباره هنر و معماری»، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 1385.
 • مسئول طرح «معماری منظر پردیس مرکزی دانشگاه زنجان» کارفرما: دفتر عمرانی دانشگاه زنجان، 1390.
 • مدیر طرح « منظر شهری بافت فرسوده محله یافت آباد جنوبی»، سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح و منظر محیط از 1387 تا 1389.
 • مسئول طرح « منظر شهری بافت فرسوده محله شمیران نو»، سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح نگار آموز،1386تا 1388.