مجید سرسنگی

Change your cover photo
Change your cover photo
دانشیار
This user account status is Approuvés

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
سرسنگی
مجید
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشیار
سوابق
 • لیسانس. دانشگاه تهران – دانشكده هنرهاي زيبا. تهران، 1370
 • فوق ليسانس هنرهای نمایشی. دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده هنر. تهران، 1373
 • دكتراي هنرهای نمایشی. دانشگاه مركزي انگلستان دانشكده‎ هنر و معماري. بیرمنگهام،1382
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب محیط تئاتری و رابطه بازیگر و تماشاگر در نمایش دینی، انتشارات فراز، 1389
 • كتاب یکی بود، یکی نبود (مجموعه چهار نمایشنامه)، انتشارات نیتسان، 1388
 • جستار پیمایشی نقد و اجرای تئاتر دفاع مقدس در سالن های نمایشی تهران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه تخصصی تئاتر، شماره 52 و 53 بهار و تابستان 1392
 • تئاتر تعلیمی- تربیتی (پداگوژیک): مطالعه‌ای تطبیقی، مجله هنرهای زیبا، شماره 39، زمستان 1388
 • نگاهی گذرا به تئاتر خیابانی در ایران و جهان، مجله منظر، شماره 7، سال دوم ، خرداد 89
 • ادبیات نمایشی در دوره ی رنسانس ، دانشگاه تهران، 1391
 • ادبیات نمایشی در قرون وسطا، دانشگاه تهران، 1389
 • نمایش ایرانی؛ نظریه و عمل، دانشگاه تهران، 1388
 • رییس کمیته ی تخصصی هنر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1393
 • رییس کارگروه هنر شورای تحول علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1393
 • مدیر مسئول مجله ی "نمایشخانه"، تماشاخانه ایرانشهر، 1392