سعید حقیر

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
حقیر
سعید
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
تاریخ هنر
سوابق
 • فوق لیسانس در رشته مطالعات خاور شناسی با گرایش جامعه شناسي و فلسفه مدرن در ایران، از دانشگاه مارک بلوخ شهر استراسبورگ ( UMB) – فرانسه . 1384
 • فوق ليسانس در رشته معماري از دانشگاه آزاد مشهد با احراز رتبه اول در کل دوره آموزشی. 1378
 • دکتری در رشته تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری دوران مدرن از دانشگاه سوربن – پانتئون (پاریس ۱) ، 1386
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • كتاب سيرتفكر مدرن و مدرنيته، بررسي تطبيقي معماري معاصر غرب و ايران، آماده برای چاپ
 • بازاندیشی در آموزش درس «آشنايي با معماري معاصر» . نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا ، در انتظار داوری. 1391
 • چگونگی ارتقای جایگاه گورستان ها در جوانب فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار شهری در ایران ، نشریه علمی پژوهشی باغ نظر ، شماره 17، تابستان 1390
 • الگوهاي طراحي فضاي سبز در شهر دوستدار كودك ، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره 12 ، پائیز و زمستان 1388
 • اهمیت، جایگاه و متد های آموزشی در درس آشنایی با معماری معاصر، دانشگاه تهران، 1390
 • طراح معمار در شهر استراسبورگ، در فرانسه . شركت THALES ARCHITECTURE . از سال 1382 تا 1383
 • سـرپرست دستگاه نظارت و طراح جزييات معماري . مهندسين مشـاور بن كـوه . از سال 1381 تا 1382
 • کارشناس ارشد دفتر فني فرودگاه بين المللي امام خميني . شركت جنرال مكانيك تهران، با سمت. از سال 1378 تا 1381