حسین موسویان

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approuvés

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
موسویان
1342
حسین
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
سوابق
  • کارشناسی علوم و معارف اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری. 1365
  • کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری. 1369
  • دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران. 1377
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • کتاب « تصیحیح و تحقیق رساله فی الحدوث (حدوث العالم) اثر ملاصدرا»، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، (1378)
  • مقاله «تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی »، جاویدان خرد، (1390)
  • مقاله « تحقیق و تصحیح انتقادی رساله نکت المنطق اثر ابن سینا »، جاویدان خرد، شماره 2،(1388)
  • مقاله « تعلیقات فارابی و ابن سینا و بازاندیشی در حقیقت و حکنت »، نامه مفید، شماره 68،(1387)
  • عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از 1375
  • نظارت بر اجرای طرح تأمین منابع مخطوط و چاپی بو علی سینا شناسی، از 1389
  • عضو شورای علمی بنیاد علمی و فرهنگی بو علی سینا، از 1388