امیر منصوری

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
منصوری
1339
سیدامیر
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
معماری منظر
سوابق
 • فوق لیسانس تاریخ معماری معاصر. دانشگاه سوربن ، 1372
 • فوق لیسانس باغ، منظر، سرزمین. دانشکده معماری لاویلت. پاریس،1373
 • فوق ليسانس معماري. دانشكده هنرهاي زيبا. دانشگاه تهران، 1368
 • دكتراي مطالعات شهري با تخصص معماري منظر. مدرسه عالي مطالعات علوم اجتماعي و دانشكده معماري لاويلت. پاريس، 1378
 • دكتراي تاريخ معماري. دانشگاه پاريس1. پاتتئون. سوربن ، 1376
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • زیبایی شناسی معماری قزوین. نشر پژوهشکده نظر (1394)
 • سیر تحول سازمان فضایی شهر قزوین از ابتدا تا دوران معاصر،ناشر پژوهشکده نظر (1394)
 • کتاب « طرح ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده »، انتشارات ری پور، سازمان نوسازی شهر تهران (1387)
 • 1392، طرح پژوهشی سازمان فضایی شهر . دانشگاه تهران.
 • 1391، طرح پژوهشی سه‌گانه فضای ایرانی. دانشگاه تهران.
 • 1390، تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره دکتری منظر، دانشگاه هنر اصفهان.
 • 1390، تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های معماری منظر، مطالعات منظر، باغ و منظر ایرانی، معماری منظر شهری، آمایش منظر سرزمین، معماری برنامه‌ریزی منظر، معماری منظر فرهنگی. کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان.
 • 1389، طرح پژوهشی رویکرد منظردر طراحی پروژه شهری". دانشگاه تهران.
 • 1376، طرح پژوهشی مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی. وزارت مسکن.
 • 1386، "شناخت ویژگیهای شهر و معماری قزوین در گذر زمان". طرح پژوهشی در دست انجام. شهرداری قزوین.
 • 1385، مطالعات طراحی باغ موزه زندان قصر. اداره پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران.
 • 1385، طرح پژوهشی بررسی و نقد آرای سنت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی. دانشگاه تهران.
 • 1382، باز‌شناسي صفه فرهاد تراش بيستون. نمونه هنر باغسازي ساساني طرح پژوهشي پايان يافته.دانشگاه تهران..
 • 1380، بازشناسي ارگ عليشاه تبريز. طرح‌پژوهشي پايان يافته. دانشگاه تهران.
 • 1379، بررسي ظرفيتهاي اجرايي دستگاههاي استان تهران. طرح پژوهشي پايان يافته. سازمان مديريت و برنامه ريزي.
 • 1379، زيبايي شناسي منظره‌هاي شعر حافظ. طرح پژوهشي پايان يافته. دانشگاه تهران.
 • 1379، مقايسه دو الگوي توسعه دانشگاه تهران. طرح پژوهشي پايان يافته. دانشگاه تهران.
 • 1378، ارزيابي معماري ساختمانهاي اداري تهران. طرح پژوهشي پايان يافته. دانشگاه تهران.
 • عضویت در کمیته برنامه ریزی گردشگری وزارت علوم از سال 1391
 • عضو گروه برنامه ریزی دوره دکتری گردشگری. از سال 1391
 • دبیر علمی همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر. اسفند 1390،تهران
 • دبیر علمی همایش ملی منظر شهری. آذر 1389، تهران
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی باغ نظر، از سال 1383
 • سردبیر فصلنامه علمی – ترویجی منظر، از سال 1386
 • مدير طرح"منظر شهري محله" به عنوان الگوي نوسازي بافت‌های فرسوده شهري. 1386
 • معاون طرح و توسعه سازمان نوسازي شهر تهران. 1386 الی 1389
 • برنامه ريز و مسئول راهبري مطالعات گام اول طرح جامع تهران. بخش سازمان فضايي و سيماي شهري. 1384
 • مدير گروه پژوهشي و ارزيابي طرح‌ها در نهاد تهيه كننده طرح‌های جامع و تفصيلي شهر تهران. 1385
 • عضو شوراي سازمان زيباسازي شهر تهران از سال 1380
 • مسئول برنامه ريزي و راه اندازي رشته معماري منظر (كارشناسي ارشد) در دانشكده هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران. 1380
 • رئيس پژوهشكده نظر. مركز تحقيقات هنر. معماري و شهرسازي از سال 1381
 • عضو كميته اجرايي برنامه ريزي و طراحي شهري شهرداري تهران. از سال 1381
 • رئيس شوراي هماهنگي و تصويب طرح‌های معماري و شهرسازي شهرداري تهران. 1380 الي 1379
 • مدیر گروه معماری منظر دانشگاه تهران ازسال 1381
 • عضو هیأت علمی گروه معماري دانشگاه تهران از سال 1368
 • رئيس پژوهشكده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران. 1378 الي 1380
 • معاون آموزشي دانشكده هنرهاي زيبا. دانشگاه تهران 1368 الي 1370
 • دبير شوراي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران1366 الي 1368
 • مسئول جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا. دانشگاه تهران. 1359 الي 1370