محسن فیضی

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approuvés

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
فیضی
1338
محسن
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
معماری منظر
سوابق
  • كارشناسي معماري. دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران. 1365
  • كارشناسي ارشد معماري. دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران. 1368
  • دكتري معماري منظر. دانشگاه شفيلد، انگلستان. 1380
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • کتاب « طرح ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده »، انتشارات ری پور، سازمان نوسازی شهر تهران،(1387)
  • مقاله «صورت و معنی در مکاتب هنری، تبیینی از معماری معاصر ایران». پیام مهندس. شماره 55، 1390.
  • مقاله «سنجش کیفیت فضاهای باز عمومی بوسیله نرم افزار Google Earth». ماهنامه کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران). شماره 159. 1390
  • مقاله «معیارهای موثر بر ارتقاء سطح رضایت مندی کاربران از تفرجگاههای ساحلی؛ نمونه موردی تفرجگاه ساحلی آرام گلو». مجله علمی پژوهشی علوم محیطی. 1389
  • تهیه طرح تدوین ضوابط و معیارهای طراحی محوطه باز مدارس ابتدایی
  • تهيه طرح جامع فضاي سبز مجتمع پژوهشي جهاد دانشگاهي
  • مطالعه، ساماندهي و احياء سایت جهانی بیستون، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی