مجتبی انصاری

Change your cover photo
Change your cover photo
دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
انصاری
1335
مجتبی
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار
معماری, معماری منظر
سوابق
 • ليسانس معماري داخلي. دانشگاه هنر. ١٣٦٢
 • فوق ليسانس مهندسي معماري. دانشگاه تربيت مدرس. ١٣٦٨
 • دكتري معماري. دانشگاه تهران. ١٣٧٨
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب « منظر پردازی در بولوارهای شهری»، انتشارات طحان،(1390)
 • کتاب « آموزش تخصصی هنر»، انتشارات جهاد دانشگاهی هنر(1372)
 • مقاله پژوهشی «روح مکان در باغ ایرانی»، فصلنامه باغ نظر، شماره 28،(1393)
 • مقاله پژوهشی « ویژگی های نخستین پارک تهران: پارک امین الدوله »، فصلنامه باغ نظر، شماره 25،(1392)
 • مقاله پژوهشی « معیارهای مرمت منظر محوطه های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون- کرمانشاه »، فصلنامه باغ نظر، شماره 22،(1391)
 • عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمسيون جامع برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس .از 1381 تا 1388
 • عضو کميته تخصصي گروه‌هاي معماري، شهرسازي و پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس ، 1368 تا 1388