مهدی زندیه

Change your cover photo
Change your cover photo
دانشیاردانشگاه تهران
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
زندیه
1339
مهدی
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشگاه تهران
دانشیار
معماری منظر
سوابق
 • كارشناسي مترجمی زبان انگليسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 1376 – 1372
 • كارشناسی ارشد معماری (پيوسته) – دانشگاه تهران - 1374 - 1367
 • دكتری معماری منظر با گرایش طراحی شهری از دانشگاه UCE انگلستان 1383 - 1377 (2004 - 1999)
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب « اصلاحات خانه»، انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی(1389)
 • گرد آوری و ویرایش خلاصه مقالات همایش ملی مناسب سازی محیط شهری (مجموعه خلاصه مقالات) . انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی. (1386)
 • مقاله پژوهشی « توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران »، مجله علمی –پژوهشی مسکن و محیط روستا ، شماره 130،(1389)
 • مقاله پژوهشی « طراحی پایدار بر روی رودخانه های دائمی »، فصلنامه باغ نظر، شماره 14،(1389)
 • مقاله پژوهشی « عناصر معماری در شعر حافظ »، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، شماره 186،(1387)
 • طرح پژوهشی « الگوی یک فرودگاه مناسب برای جانبازان و معلولین. پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان » سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران (1388)
 • طرح پژوهشی « بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان خارجی در ایران. هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی »، معاونت هنر و ارتباطات شورای انقلاب فرهنگی ، (1388)
 • طرح پژوهشی « مطالعات و طراحی فاز یک بوستان هفت هکتاری سورتک »، شهرداری قزوین ، (1386)
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی – دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – آبان 1393 تا مهر 1394
 • مشاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران– دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1393
 • رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) . از 1392 تاکنون