امین حبیبی

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
حبیبی
1352
امین
هیئت علمی
اطلاعات علمی
سوابق

• کارشناس ارشد معماری. دانشکده ی معماری (پردیس هنرهای زیبا) دانشگاه تهران

 • دکتری تخصصی معماری. دانشکده ی معماری (پردیس هنرهای زیبا) دانشگاه تهران
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • به سوی معماری بدون مصرف انرژی. ماری کازوفسکی. در حال ترجمه
 • بوم شهر ها ، سکونتگاه هاي پايدار بشري. ميگوئل روانو. 1390
 • نور و نقش آن در معماری. ارائه شده به مجله فرهنگ و معماری. 1390
 • ارزیابی نقش منظر در باززنده سازی رودخانه خشک شیراز.مجله علمی-پژوهشی باغ نظر. شماره پانزدهم. زمستان 1389
 • تاملی به رویکردهای مختلف در مفهوم منظر. مجله تخصصی منظر. شماره 12. دی و بهمن 1389
 • طرح بازنگری کارشناسی ارشد رشته منظر. وزارت علوم تحقیقات و فناوری. 1390
 • نقش منظر در روند تعادل به محیط و پایداری توسعه در محیط های انسان ساخت. رساله دکتری.1390
 • داور طرح پژوهشی با عنوان تحلیل و ارائه الگوهای مناسب معماری کتابخانه ها. 1390
 • مدرس . دانشکده معماری دانشگاه شیراز . 1385تا کنون(عضو هیئت علمی)
 • مدرس . دانشکده معماری دانشگاه بین المللی قشم . 1385تا کنون
 • مدرس . دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی گچساران. 1384 تا 1386