آیدا آل هاشمی

Change your cover photo
Change your cover photo
مربی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
آل هاشمی
1362
آیدا
هیئت علمی
اطلاعات علمی
مربی
سوابق
 • کارشناسی معماری. 1385
 • فوق لیسانس معماری منظر. دانشگاه تهران. 1389
 • دانشجوی دکتری معماری. دانشگاه تهران. 1389
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • همکاری در تدوین کتاب "باغ. پارک، پردیس" با مهندس غلامرضا پاسبان حضرت
 • خیابان قزوین: حضور باغ در شهر/باز خوانی خیابان قزوین با تکیه بر متون تاریخی و مکتوبات موجود. مجله علمی پژوهشی باغ نظر شماره 22. 1391
 • آموزش مبتنی بر کشف. مجله علمی ترویجی منظر. شماره 18. بهار 1391
 • منظر شهری معیار ارزیابی معماری بناهای شاخص. مجله تخصصی منظر. شماره 9. مرداد1389
 • برنامه ریزی برای ایجاد نظم طبیعت گرا در سازمان فضایی شهر. مجله تخصصی منظر. شماره هفتم. خرداد 1389
 • اینجا نشانی از رودخانه نیست- نگاهی به پروژه احیاء دره فرحزاد. مجله علمی ترویجی منظر. شماره ششم. اردیبهشت 1389
 • باغ فین کاشان؛ مکانی برای نمایش آب. مجله اینترنتی منظر. شماره 62. فروردین 1389
 • معبد آب- معبد اناهیتا. پیدایش فضای معماری د­ر روند تکامل مفهوم آب. مجله تخصصی منظر. شماره اول. آبان 1388
 • بررسی طبیعت گرایی د­ر نقاشی دیواری­های عامیانه­ی دوره صفوی و قاجار. مجله اینترنتی منظر. شماره های 37 و 38. فروردین 1388
 • معرفی و تحلیل معماری منظر حیاط مجتمع خرید"ریو". مجله اینترنتی منظر. شماره­ 35. بهمن 1387
 • نقدی بر منظر راه در کویر مرکزی ایران. مجله اینترنتی منظر. شماره های 34. بهمن 1387
 • تحقیقی در منظره پردازی فردوسی در شاهنامه. مجله اینترنتی منظر. شماره های 22. تیر 1387
 • تدوین برنامه و شرح دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر فرهنگی. دانشگاه هنر اصفهان. 1390
 • تدوین برنامه و شرح دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر شهری. دانشگاه هنر اصفهان. 1390
 • بازنگری برنامه و شرح دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر. دانشگاه هنر اصفهان. 1390
 • تدوین برنامه و شرح دروس رشته دکتری معمای منظر. دانشگاه هنر اصفهان. 1390
 • تدوین برنامه و شرح دروس رشته کارشناسی ارشد مطالعات معماری منظر. دانشگاه هنر اصفهان. 1390
 • تدوین برنامه و شرح دروس رشته کارشناسی ارشد باغ و منظر ایرانی. دانشگاه هنر اصفهان. 1390
 • بازیابی منظر پایدار شهر تهران بر پایه روددره ها. دانشگاه تهران. 1389
 • کارشناس ارشد معماری و معماری منظر/ عضو هیئت مدیره، مهندسین مشاور بوم طرح پارت، از سال 1390 تا کنون
 • مدیر دبیرخانه علمی همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر. اسفند 1390
 • کارشناس ارشد معماری منظر، مهندسین مشاور پژوهشکده نظر، از سال 1387 تا 1390
 • عضو شورای سردبیری مجله علمی- ترویجی منظر. از سال 1389 تا اکنون
 • عضو هیئت علمی پژوهشی. پژوهشکده نظر( مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی)، 1389 تا اکنون
 • مدیر دبیرخانه علمی همایش ملی منظر شهری. آذر 1389
 • کارشناس معماری و معماری منظر، مهندسین مشاور بافت شهر، از 1385 تا 1389
 • دبیر انجمن علمی معماری منظر. دانشگاه تهران . 1387- 1388
 • سردبیر دوره ای مجله اینترنتی تخصصی منظر. از دی ماه 1387 تا اسفند 1387
 • عضو شورای سردبیری مجله تخصصی اینترنتی منظر . 1387 تا اکنون
 • نماینده دانشگاه تهران در برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی معماری منظر. دانشگاه تهران. اردیبهشت 1387
 • کارشناس تعیین حریم ابنیه تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان خراسان رضوی، از 1384 تا 1385