محمد آتشین بار

Change your cover photo
Change your cover photo
مربی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
آتشین بار
1358
محمد
هیئت علمی
اطلاعات علمی
مربی
سوابق
 • کارشناسی معماری : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده معماری و شهرسازی (۱۳۷۹ / ۱۳۸۳)
 • کارشناسی ارشد معماری منظر : دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا (۱۳۸۳ / ۱۳۸۶)
 • پژوهشگر پست دکتری با گرایش منظر شهر اصیل اسلامی : مدرسه کاربردی مطالعات عالی، پاریس (۱۳۹۳/۱۳۹۵)
 • دکتری معماری، گرایش معماری منظر : دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا (۱۳۸۷ / ۱۳۹۲)
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله پژوهشی «خیابان‌های امروز قفقاز محصول تجمیع اندیشه‌ کمونیستی و سرمایه‌داری» : مجله هنر و تمدن شرق، شماره ۴ (۱۳۹۳)
 • مقاله علمی «به سوی خیابان‌های انقلابی ؟» : مجله تخصصی منظر، شماره ۲۴ (۱۳۹۲)
 • مقاله علمی «زیباشناسی خیابان‌ در تاریخ تمدن غرب» : همایش بین‌المللی «خیابان مجازی»، صوفیه ـ بلغارستان (خرداد ۱۳۹۲)
 • مقاله پژوهشی «نظم خیابان، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان» : مجله باغ نظر، شماره ۲۳ (۱۳۹۱)
 • مقاله علمی «نوسازی محدوده ریکه پاریس با رویکرد سیمای خیابان» : مجله تخصصی منظر، شماره ۲۰ (۱۳۹۱)
 • مقاله علمی «منظر شهری : نظریه‌ای دانش محور» : همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر تهران»، تهران ـ ایران (اسفند ۱۳۹۱)
 • مقاله علمی «سیاست‌های زیباسازی خیابان‌های تهران در چهار دوره تاریخی» : مجله تخصصی منظر، شماره ۱۹ (۱۳۹۱)
 • مقاله پژوهشی «تئوری منظر : رویکردی بر تداوم هویت در روند نوسازی شهری» : مجله باغ نظر، شماره ۱۴ (۱۳۸۹)
 • مقاله علمی «تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب» : مجله تخصصی منظر، شماره ۱۱ (۱۳۸۹)
 • مقاله علمی «تعارض اندیشه و عمل در منظر شهری عشق‌آباد» : مجله تخصصی منظر، شماره ۶ (۱۳۸۹)
 • مقاله پژوهشی « تداوم هویت در منظر شهری» : مجله باغ نظر، شماره ۱۲ (۱۳۸۸)
 • مقاله علمی «گردش علمی از ایده تا عمل» : مجله تخصصی منظر، شماره ۵ (۱۳۸۸)
 • مقاله علمی «چیستی منظر شهری در آراء صاحب‌نظران» : مجله تخصصی منظر، شماره ۳ (۱۳۸۸)
 • مقاله علمی « منطر روستایی در غرب ایران» : مجله تخصصی منظر، شماره ۲ (۱۳۸۸)
 • مسئول پرونده «منظر، دیسیپلین آینده : انعکاس نظریات جهانی» : مجله تخصصی منظر، شماره ۲۳ (۱۳۹۲)
 • همکاری در طرح تحقیقاتی «بررسی تجارب نوسازی شهری در شهرهای اروپایی » : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سفر علمی به اروپای مرکزی (تابستان ۱۳۸۵)
 • همکار اصلی در طرح تحقیقاتی «بررسی تجارب ساماندهی منظر شهری در شهرهای اروپایی» : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سفر علمی به اروپای شرقی و مرکزی (تابستان ۱۳۸۷)
 • پژوهشگر همکار در لابراتوار معماری، فرهنگ، جامعه (مدرسه ملی عالی معماری پاریس ملکه) در چارچوب سمینارهای «منظر جهانی شهرها» زیر نظر پروفسور ژان اتلی (۱۳۹۳ / ۱۳۹۴)
 • پژوهشگر مدعو جهت تکمیل رساله دکتری در لابراتوار معماری، مکان، منظر (مدرسه ملی عالی معماری پاریس لاویلت) با راهنمایی پروفسور یان نوسوم (۱۳۹۱ / ۱۳۹۲)
 • نماینده مرکز تحقیقات نظر برای دعوت از مدعوین خارجی در همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر تهران» :‌ مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سازمان زیباسازی شهر تهران (۱۳۹۱)
 • مسئول برگزاری سمینار بین‌المللی «زیباشناسی منظر شهری تهران» : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سازمان زیباسازی شهر تهران (۱۳۹۰)
 • معاون سردبیر مجله تخصصی منظر : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر (۱۳۸۸ / ۱۳۹۰)
 • مسئول برگزاری کارگاه تخصصی «منظر شهری تهران» : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سازمان زیباسازی شهر تهران (۱۳۸۹)
 • مسئول پژوهشی در طرح تحقیقاتی «منظر چین و تبت» : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سفر علمی به چین و تبت (تابستان ۱۳۸۹)
 • مدیر پروژه طرح گلزار شهدای قم : مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (۱۳۸۸)
 • مسئول پژوهشی در طرح تحقیقاتی «مقایسه تطبیقی شهر‌های خراسان بزرگ و ماوراء‌النهر» : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سفر علمی به آسیای مرکزی (تابستان ۱۳۸۸)
 • مدیر پروژه طرح باغ ایرانی مستوفی‌الممالک تهران : مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (۱۳۸۷)
 • همکار اصلی طرح منظر شهری بافت فرسوده شمیران نو : مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (۱۳۸۷)
 • مسئول برگزاری سفر تحقیقاتی «بررسی مقایسه‌ای باغسازی ایران و اروپا» : مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر / سفر علمی به اروپای جنوبی (تابستان ۱۳۸۶)
 • مدیر پروژه طرح خیابان حجاج تهران : مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (۱۳۸۶)
 • همکار اصلی طرح منظر شهری بافت فرسوده یافت‌‌آباد : مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (۱۳۸۶)
 • همکار طراحی و نظارت عالیه طرح باغ ـ مرزه قصر : مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (۱۳۸۴ / ۱۳۸۵)
 • مسئول برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی معماری منظر : دانشگاه تهران (۱۳۸۵)
 • همکار طراحی شهری دو خیابان اصلی شهر بم : مهندسین مشاور کوشاپایدار (۱۳۸۳)
 • همکار طراحی ساختمان وزارت نیرو : مهندسین مشاور رازآهنگ (۱۳۸۲)
 • همکار طراحی و اجرای دو ساختمان مسکونی در نیاوران و فرمانیه : مهندسین مشاور گونیا (۱۳۸۱)
 • همکار طراحی پروژه‌های ویلا در شمال ایران : دفتر معماری مجید هوشمند (۱۳۸۰)