وحید حیدر نتاج

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
حیدر نتاج
1355
وحید
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
معماری منظر
سوابق
  • فوق لیسانس معماری، دانشگاه تهران، 1380

 

  • دکترای معماری. دانشگاه تهران. 1389

 

سوابق پژوهشی و اجرایی
  • کتاب « باغ ایرانی»، مرکز پژوهش های فرهنگی ، (1389)
  • مقاله پژوهشی « نظرگاه عنصر اصلی تصویر شده از باغ در نگاره های نمایش دهنده باغ ایرانی » : فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره 30،( 1393)
  • مقاله علمی « نگاهی به تأثیر توجه به آبهای گرم معدنی بر توسعه گردشگری سلامت در منطقه » : همایش ملی نقش گردشگری در توسعه علوم انسانی دانشگاه مازندران، (اسفند ماه1392)
  • مقاله علمی « راهکارهای بهره گیری از ویژگی های باغ ایرانی در منظر شهری معاصر » : همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، (آذرماه 92)
  • عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران از سال 1390 و مدیر گروه معماری.
  • طراحی منظر مجموعه چشمه اعلا دماوند، کارفرما: شهرداری دماوند (1391).
  • مسئول ارزیابی احداث پل جدید در همجواری پل تاریخی بابلسر؛ از لحاظ مباحث مرمتی و منظرین، کارفرما: شهرداری بابلسر، مهندسین مشاور پژوهشکده نظر (1389).