حمید ممانی

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
ممانی
1363
حمید
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،(1381- 1386)
  • کارشناسی ارشد معماری (دانشگاه ملی مالزی) ،UKM University Kebangsaan Malaysia، (1390 -1387)
  • پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
سوابق پژوهشی و اجرایی

رابطه ی فرهنگ و شاخصه ها اجتماعی در فضاهای مسکونی برای پاسخ دهی به محرمیت در معماری سنتی ایران – Journal E-Bangi ISBN: 1823-884x.. 2011
خلق محرمیت در آپارتمان های کوچک معاصر ایران بوسیله ی طراحی منعطف Journal of Design and Built. National University of Malaysia. 2010
تاثیرات روحی . روانی نور و رنگ بر ساکنین خانه های سنتی ایرانی – Journal E-Bangi,. ISBN: 1823-884x.. 2011