اثربخشی پژوهش (جوایز ملی و بین المللی)

1395

 • عنوان جایزه: جايزه تهران در بخش پژوهشکده فعال در حوزه مطالعات تهران
  سازمان اهداکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  سطح جايزه: ملی

1392

 • عنوان جايزه: موسسه پژوهشی برتر در زمينه هنر، معماری و شهرسازی
  سازمان اهداکننده: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
  سطح جايزه: ملی

1391

 • عنوان جايزه: غرفه برتر نوزدهمين نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در بخش نشريات ادواری
  سازمان اهداکننده: وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی
  سطح جايزه: ملی

1389

 • عنوان جايزه: ميراث فرهنگی و رسانه
  سازمان اهداکننده: سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی
  سطح جايزه: ملی
  رتبه اول بخش مقالات ميراث و رسانه
  رتبه دوم بخش گفتگو
  رتبه سوم بخش مقالات گردشگری و رسانه
  تقدير نامه بخش سخن سردبير

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.