سلسله سمینار های نظریه های نو

اطلاعات بیشتر در مورد سمینارهای انجام شده و برنامه سمینارهای آینده را می توانید با کلیک بر روی موضوع هر سمینار بیابید. [su_accordion] [su_spoiler title=”فلسفه نوین منظر و محیط” style=”fancy”] سخنران: دکتر سید امیر منصوری دکترای تاریخ معماری، دانشگاه پاریس، پانتئون سوربن دکترای مطالعات شهری با تخصص معماری منظر، مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی و […]