21امین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌شود

صابئین مندائی: کیهان شناسی، سازه و منظر سخنران: دکتر مهرداد عربستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و  نایب رئیس انجمن انسان شناسی ایران/ سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 17 صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان در جنوب غربی ایران (خوزستان) و در عراق  (منطقه بین‌النهرین) قرار دارد. ایشان مردمانی امروزی با […]

کارگاه نظریه های نو : ایزدی ها/ سخنران : دکتر فریدون آورزمانی/ سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷

قرن‌هاست که در سرزمین شمالی میان‌رودان و کوهستان‌های صعب‌العبور آن ناحیه مردمانی کردزبان با آئینی خاص زندگی می‌کنند. آنها پیرو مجموعه‌ای از آئین‌های باستانی ایران و میان‌رودان هستند که باورهای خود را چون گوهری گرانبها پنهان و پوشیده می‌دارند و خود را ایزدی می‌نامند. پس از گسترش اسلام در کشور ایران ارتفاعات کوهستان‌های هولوان و سنجار را پناهگاه خود ساختند تا بتوانند به کیش باستانی خود باقی بمانند. آنها مردمی راستگو، دلیر و بر عهد و پیمان خود استوارند. در این نشست به معرفی عقاید و برخی آداب و رسوم آنان اشاره می‌شود.

The No.6 of Jaco is Published

1. Table content of No.6 2. Editor’s Foreword 3. The Sound of Persian Garden Existence 4. The Lost Parts of Iran Art and Civilization in the Greater Khorasanand Transpotamia – Middle Asia 5. Organic and Classic View in India’s Islamic Tombs Building 6. Evolution of the Concept of Justice in the Indian Society and its […]