مجله علمی هنر و تمدن شرق (1392)

با اینکه اعتقاد مشهور «مشرق زمین، گاهواره تمدن بشر» در منابع متعدد تاریخی و فرهنگی تصریح شده، لکن مفهوم شرق هنوز تلقی واحدی ندارد و محدوده آن نیز روشن نیست. ایران، خاورمیانه، چین و کشورهای همسایه، هند، مصر، آسیای کوچک (میانه) و شمال آفریقا مشهورترین سرزمین‌های آن به شمار می‌روند. زندگی در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی «شرق»، بی‌آن‌که مفهوم دقیق آن بیان شده باشد، پژوهشکده نظر را بر آن داشت تا از سال ۱۳۹۲ اقدام به انتشار مجله علمی و دوزبانه هنر و تمدن شرق (JACO) کند. بازخوانی هنر و تمدن شرق بر پایۀ منابع اصیل، به روش علمی و به دست متفکران و محققان شرقی، سیاست اصلی مجله در تعقیب هدف خود است. مجله هنر و تمدن شرق در راستای تأمین اهداف و سیاست‌های خود قصد دارد بتواند جوامع مختلف به ویژه غربی را از خوانش‌های شرقی هنر و تمدن جهان شرق آشنا سازد. ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی و حضور گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دنبال دوزبانه بودن، برخورداری از هیئت تحریریه متخصص و بین المللی، نظم در انتشار به دو صورت چاپی و الکترونیکی از جمله سیاست‌های آن به شمار می‌رود.

زمینه انتشار: علوم و تاریخ هنر سرزمین‌های شرق
صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
مدیر مسئول: دکتر شهره جوادی
سردبیر: دکتر آذرتاش آذرنوش

 گروه دبیران (هیئت تحریریه)

  • دکتر علاء‌الدین آذری
  • دکتر بهرام آجورلو
  • دکتر احمدعلی فرزین
  • دکتر مجید سرسنگی
  • دکتر سعید حقیر
  • دکتر الستر نورتج
  • دکتر ساندرا اوب لورن
  • دکتر ایلزده اشتورکنبوم
  • دکتر حسین یورتاش

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.