مجله علمی گردشگری فرهنگ (1399)

 نشریۀ علمی و دوزبانه (تمام متن فارسی و انگلیسی) «گردشگری فرهنگ» از سال 1399 توسط پژوهشکده نظر در راستای شفاف‌سازی تفاوت بین دو مفهوم به اشتباه جایگزین گردشگری فرهنگ و گردشگری فرهنگی و تولید و توسعه علم گردشگری فرهنگ با توجه به حوزه‌های مطالعاتی و محورهای مرتبط منتشر شده است. رسالت مجله تأکید بر شناخت و ترویج وجه فرهنگی گردشگری در برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فعالیت‌های آن است. نکتۀ مهم در رویکرد نشریه، تمایز میان دو مفهوم «فرهنگ» و «فرهنگی» است که تأثیر مهمی در سطح و جنس فعالیت‌های گردشگری بر جای می‌گذارد. لذا محتوای نشریۀ گردشگری فرهنگ از دو بخش تبیین جوهر فرهنگ به‌مثابۀ هدف غایی گردشگری فرهنگ و خوانش محصولات فرهنگی تمدن‌ها به‌مثابۀ موضوع فعالیت‌های گردشگری تشکیل می‌شود. ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی و حضور گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دنبال دوزبانه بودن، برخورداری از هیئت تحریریه متخصص و بین المللی، نظم در انتشار به دو صورت چاپی و الکترونیکی از جمله سیاست‌های آن به شمار می‌رود.

زمینه انتشار: گردشگری فرهنگ و زمینه‌های وابسته
 صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: دکتر علی یاران

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

  • دکتر مهدی کروبی
  • دکتر آذرتاش آذرنوش
  • دکتر علاءالدین آذری
  • دکتر مهدی شیبانی
  • دکتر بهرام آجورلو
  • دکتر سعید حقیر
  • دکتر لورا وردلی

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.