گالری نظرگاه با مجوز شماره 97/438155 از تاریخ 20 اسفند 1397 اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی آثار هنری کرده است. غلبه رویکرد پژوهشی و رسالت آموزشی بر فعالیت‌های پژوهشکده باعث شده است همراهی نمایشگاه‌ها نیز با برگزاری نشست تخصصی حول موضوع نمایشگاه با حضور اساتید، صاحبنظران و منتقدان حوزه‌های مختلف هنر در دستور کار قرار گیرد که در نظام نمایشگاه‌گردانی کشور تجربه‌ای بینظیر است. در این اقدام جریان‌شناسی هنر معاصر ایران ضمن حمایت از نسل جوان و خوش‌قریحه و به دور ازهرگونه آوازه در محافل هنری نیز در گزینش نمایشگاه‌های گالری یک اولویت محسوب می‌شود.

1398

1397

1396

  • خوانش هنری از بازار تهران: نمایشگاه عکس، هنرمند: جاسم غضبانپور، نوع نمایشگاه: فردی، نشست تخصصی با حضور 3 سخنران.
  • منظر بومی مراکش: نمایشگاه عکس، نوع نمایشگاه: گروهی، نشست تخصصی با حضور 4 سخنران.
  • نشان: نمایشگاه چیدمان، نوع نمایشگاه: فردی، نشست تخصصی با حضور 3 سخنران.